Odpowiedzi

2010-02-27T23:29:57+01:00
Jako istotny sąd o człowieku jest on użyty nie tylko w Księdze Rodzaju. Bóg, czytamy w psalmie 103 (w. 14), pamięta, że człowiek jest prochem. Wszystko powstało z prochu i wszystko do prochu powraca, mówi Kohelet (3, 20) w swoim pesymizmie, którego trzeba doświadczyć, aby pojąć radosne orędzie Nowego Przymierza, i który też dla­tego może pochodzić z Bożej „inspiracji". „A cóż mieszkańcy glinianych lepianek, którzy się z pro­chu wywodzą i łatwiej ich rozgnieść niż mola", żali się gorzko Elifaz w Księdze Hioba (4, 19). „Prochem jestem i pyłem", mówi Abraham do Boga, kiedy próbuje Go skłonić do litości nad grzesznym ludem (Rdz 18, 27). A kiedy trzeba przedstawić śmierć człowieka, Kohelet sięga znowu po ten symbol: Pękać będą kapary, przerwie się srebrny sznur i stłucze czara złota, i dzban się rozbije u źródła, i w studnię kołowrót złamany wpadnie, i wróci się proch do ziemi, tak jak nią był.
Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-28T00:02:36+01:00