Przyporządkuj opis słowne oznaczone cyframi zapisom chemicznym oznaczone literami.
1.trzy atomy magnezu
2 jedna cząsteczka tlenu
3 trzy cząsteczki chloru
4 jeden atom sodu
5 dwa atomy chloru
6 dwie cząsteczki chloru
7 siedem atomów potasu
8 jedna cząsteczka wodoru

1.i
2.h
3.a
4.b
5.e
6.d
7.c
8.f

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-27T23:21:52+01:00
1. i)
2. h)
3. a)
4. b)
5. e)
6. d)
7. c)
8. f)

A do h) nie ma, ale jakby co to będzie:
2 Br2 - dwie cząsteczki bromu
daj naj
43 4 43