1. Dane są równania prostych, w których zawarte są dwa boki równoległoboku - AB: y=2x-2 i AD =-x+1. wyznacz współrzędne wierzchołków tego równoległoboku, jeśli wiadomo, że punktu przecięcia się przekątnych ma wsółrzędne S=(3,1)

2. Wykaż, że punkty A = (1, -3), B = (-2, -9), C = (4, 3) są współliniowe.

3. Napisz równanie okręgu o środku S = (-3, 6) i promienu równym długości odcinka o końcach A = (2, -3), B = (-5, -1).

4. Dane są punkty A = (-7, -3), B = (-3, 5)
a) Napisz równanie okręgu o średnicy AB
b) Wyznacz długość boku kwadratu wpisanego w ten okrąg

5. Dany jest trójkąt o wierzchołkach A = (-4, 2), B = (0, 4), C = (6, -4)
a) Wyznacz długość wysokości poprowadzonej z wierzchołka B.
b) Oblicz pole trójkąta.

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-28T00:44:58+01:00
1. Dołączam rysunek. Teraz wystarczy zrobić proste równoległe do czarnej (y=2x-2) i czerwonej (y=-x+1), żeby przecięły się w punkcie C.
A=(1,0) , B= (3,-2) , C=(5,2) , D=(3,4)

3. |AB| = (xB-xA)² + (yB-yA)² i to wszystko pod pierwiastkiem
|AB| = pierwiastek z (-5-2)² + (-1+3)² = pierwiastek z 53

równanie okręgu:
(x+3)(y-6)=53

chociaż tak szczerze mówiąc to 53 mi się nie podoba...

To wszystko, w czym mogę Ci pomóc.
2 3 2