1. Niżej podano kilka cech, które można przypisać cząstce elementarnej:
A. występuje w jądrze atomowym
B. występuje w powłoce elektronowej
C. ma dodatni ładunek elektryczny
D. ma ujemny ładunek elektryczny
E. nie ma ładunku elektrycznego
F. ma masę w przybliżeniu 1u
G. ma masę 1 przez 1840 u
Protonowi można przypisać cechy:
a. A, C, F
b. A, D, G
c. B, D, G
d. A, E, F

2. Z zapisu 35 (u góry) 17 (na dole) Cl wynika, że atom zawiera:
a. 17 protonów, 17 elektronów, 35 neutronów
b. 17 protonów, 35 elektronów, 17 neutronów
c. 35 protonów, 17 elektronów, 17 neutronów
d. 17 protonów, 17 elektronów, 18 neutronów

7. Masa cząsteczkowa kwiasu siarkowego (VI) wynosi
a. 98 g
b. 100 u
c. 98 u
d. 7 g

pomocy . !

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-27T23:50:56+01:00
1. Niżej podano kilka cech, które można przypisać cząstce elementarnej:
A. występuje w jądrze atomowym
C. ma dodatni ładunek elektryczny

F. ma masę w przybliżeniu 1u

Protonowi można przypisać cechy:
a. A, C, F


2. Z zapisu 35 (u góry) 17 (na dole) Cl wynika, że atom zawiera:
d. 17 protonów, 17 elektronów, 18 neutronów

7. Masa cząsteczkowa kwiasu siarkowego (VI) wynosi
a. 98 g