Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-28T00:31:33+01:00
An= (n+10)/(n+2)
a)
a₂₀ = (20+10)/(20+2) = ³⁰/₂₂ = ¹⁵/₁₁
Odp. Dwudziesty wyraz ciągu jest równy ¹⁵/₁₁.
b)
(n+10)/(n+2) = ³/₂
n+10 = ³/₂*(n+2)
n+10 = ³/₂n + 3 /*2
2n + 20 = 3n + 6
n = 20-6 = 14
Odp. Czternasty wyraz ciągu jest równy ³/₂ .
2 5 2