Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-28T04:02:49+01:00
Stan równowagi to taki, w którym ustalają się stężenia reagentów, czyli substratów i produktów, co oznacza, że część produktów ponownie wskutek reakcji odwrotnej przechodzi w substraty. Stała równowagi jest stosunkiem stężeń molowych produktów do substratów, w naszym przypadku (K < 1) oznacza więc, że w stanie równowagi więcej będzie substratów niż produktów. Ponieważ ilość moli CO2 i O2 jest jednakowa (1:1), więc stała K przy oznaczeniu stężenia CO2 przez x, a O2 przez y, wyniesie:
K = x¹ / y¹ = 0,298
oraz x + y = 100 [%]
Z pierwszego: x = 0,298y
0,298y + y = 100
1,298y = 100
y = 77%
więc x = 100 - 77 = 23%

Odp. 23% CO2 i 77% O2
26 4 26