Odpowiedzi

2010-02-28T07:12:00+01:00
Podatek od towarów i usług ( od 7% do 22% )
2010-02-28T07:13:40+01:00
VAT- to podatek od towarów i usług, podatek pośredni, obrotowy, który z założenia ma w jak najmniejszy sposób oddziaływać na ostateczną cenę towaru i usługi podlegającej opodatkowaniu. W Polsce został wprowadzony przez ustawę z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz. U. z 1993 r. Nr 11, poz. 50). Jednak konieczność harmonizacji polskiego prawa podatkowego z prawem UE zmusiła polskiego ustawodawcę do uregulowania tej kwestii w nowej ustawie o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 roku (Dz. U. z 2004 r. Nr 54, poz. 535).

Liczę na naj ;)
12 1 12
2010-02-28T07:21:09+01:00
VAT jest to podatek od towarów i usług