Pocisk armatni o masie 1 kg wylatuje z lufy z prędkością 750 m/s. Ile wynosi siła działania gazów pochodzących ze spalania prochu, jeżeli długość lufy wynosi 23 m, a ruch pocisku w lufie był jednostajnie przyspieszony?

Jak to zrobić ?

1

Odpowiedzi

2010-02-28T10:19:27+01:00
Dane:
m= 1kg
V = 750 [m/s]
s = 23 m
Rozw.:
Najpierw policzmy czas korzystając ze wzoru na drogę i przyspieszenie w tym ruchu:
S = at²/2
a = V/t
wstawiamy wzór drugi do pierwszego i mamy
S = [(V/t) × t²] / 2
S = V × t / 2
2 S = V t
t = 2 S / V = 2 × 23 m / 750 [m/s] = 0,0613 s
z kolei
a = V/t = 750 [m/s] / 0,0613 s = 12235 [m/s²]
więc ostatecznie
F = m × a = 1kg × 12235 [m/s²] = 12235 N