Odpowiedzi

2010-02-28T10:14:01+01:00
Dane:
m= 560 g = 0,560 kg
V = 2700 km/h = 2700000 m / 3600 s = 750 [m/s]
s = 8 m
Rozw.:
Najpierw policzmy czas korzystając ze wzoru na drogę i przyspieszenie w tym ruchu:
S = at²/2
a = V/t
wstawiamy wzór drugi do pierwszego i mamy
S = [(V/t) × t²] / 2
S = V × t / 2
2 S = V t
t = 2 S / V = 2 × 8 m / 750 [m/s] = 0,0213 s
z kolei
a = V/t = 750 [m/s] / 0,0213 s = 35211,2 [m/s²]
więc ostatecznie
F = m × a = 0,560 kg × 35211,2 [m/s²] = 19718 N
F≈ 20 kN