Odpowiedzi

2010-02-28T09:47:29+01:00
Dane:
V₀ = 36 [km/h] = 36 000 m /3600 s = 10 [m/s]
f = 0,4 (w większości przypadków współczynnik tarcia oznacz się przez f - jak widzę ty oznaczasz przez k ale to wszystko jedno (kwestia umowna))
g= 10 [m/s²]
Rozw.:
Ek = Wt
mV₀²/2 = m × g × f × s
dzielimy przez m
V₀²/2 = g × f × s
mnożymy przez 2
V₀² = 2 × g × f × s
s= V₀² / 2 × g × f = (10 [m/s])² / 2 × 10 [m/s²] × 0,4 = 12,5 m