Negocjowanie
Twój zagraniczny kolega proponuje wyjście do galerii na wystawę malarstwa. Ty nie lubisz malarstwa.
-Odrzuć jego propozycje, podając uzasadnienie.
-Nie zgódź się z jego argumentem.
-Zaproponuj kompromisowe rozwiązanie

1

Odpowiedzi

2010-02-28T09:58:25+01:00
- I don't think it was a good idea. Painting isn't an interesting topic.
- Painting is for artists, and we have fun.
- Maybe we go to the cinema?