1). Oblicz rozpuszczalność substancji wiedząc że , do nasycenia 158g roztworu zużyto 23g tej substancji.

2).Oblicz ile gram wody należy wlać 150g roztworu 30% aby powstał roztwór o stężeniu 20%.

3). Oblicz masę roztworu wiedząc , że po dodaniu 60g substancji otrzymaliśmy roztwór o stężeniu 40%,
4). Rozpuszczalność azotu ołowiu w temperaturze 40°C wynosi 75g.Oblicz ile gramów tej soli można rozpuścić w 500g wody.

1

Odpowiedzi

2010-02-28T12:24:27+01:00
1.
rozpuszczalność to ilośc gram substancji w 100 gramach wody
158 gram roztworu - 23 gram substancji=135 gr wody
23gr subst nasyca 135 gr H2O
x gr subst nasyca 100 gr H2O
x~ 17 gr
Rozp= 17gr subst/100 gr H2O

2.
30% 150 gr 20%-0%= 20
20% 150gr+x < stosunek
0% (stęzenie H20) x 30%-20%= 10

150:x = 20:10 20*x=150*10 20x=1500 /:20 x=75 gram H20
Należy wlać 75 gr wody

3.
40 gr w 100 gr roztworu
60 gr w x gr roztworu x= 150gr roztworu

4. Rozpuszczalność to ilość substancji rozpuszczona w 100 gr H2O
75 gr jest rozpuszczone w 100 gr H2O
x gr jest rozpuszczone w 500 gr H20
x=375 gr tej soli można rozpuścic w 500 gramach wody