Odszukaj następujące fragmenty, w miejscu po skrócie biblijnym jednym zdaniem określ treść fragmentu (np. daj tytuł), następnie odpowiedz na dodatkowe pytanie:
1. Mk 2,1-12
Co Jezus zobaczył w niosących chorego? Mk 2,5
2. Mk 3,1-6
Co było przyczyną smutku Jezusa? Mk 3,5
3. Mk 5,1-20
Jak określono Jezusa? Mk 5,7
4. Mk 5,21-34
Co ocaliło kobietę? Mk 5,34
5. Mk 7,31-37
Co znaczy Effatha? Mk 7, 34
6. Mk 10,46-52
Jak wołał syn Tymeusza? Mk 10,47

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-28T09:15:46+01:00
1. Uzdrowienie chorego paralityka
Zobaczył ich wiarę.
2. Uzdrowienie człowieka w szabat
Z powodu zatwardziałości ich serca (tylko nie wiem kogo, chyba że ludzi którzy to widzieli )
3. Uzdrowienie człowieka opętanego przez szatana
Określono Go: " Jezusie, Synu Boga Najwyższego"
4. Przypadek z kobietą cierpiącą na krwotok
Ocaliła ją jej wiara
5. Jezus uzdrawia głuchoniemego
Effatha to znaczy: Otwórz się !
6. Ocalenie głuchego pod Jerychem
Głuchy wołał : "Jezusie, Synu Dawida, ulituj się nade mną"

mam szanse na naj ? ; )
80 3 80