Odpowiedzi

2009-10-18T19:57:55+02:00
To nie tajemnica, wszakże wiadomo o tym było już setki lat przed Jego narodzeniem. Np. prorok Izajasz dokładnie opisywał szczegóły związane z Mesjaszem. Narodził się z dziewicy, nie z cielesnej woli ludzi, lecz z Ducha. Bóg posłał Jezusa, by umarł zamiast każdego z nas na krzyżu, spłacając tym samym nasz dług - winę. I teraz każdy, kto przyjmie Jego ofiarę i narodzi się na nowo, będzie mógł ujrzeć Królestwo Niebios.
8 2 8
2009-10-18T20:33:11+02:00
Tajemnica przyjścia Jezusa na świat to Tajemnica Radosna odmawiana w poniedziałki i soboty - narodzenie Jezusa.
4 4 4
Najlepsza Odpowiedź!
2009-10-18T21:20:18+02:00
Wypełnienie się tych jak i nie zamieszczonych tu proroctw napisanych
wiele stuleci przed narodzeniem Pana Jezusa są najlepszym dowodem
boskiej inspiracji Biblii. Tak, więc jest również pewne, że proroctwa
dotyczące wtórnego przyjścia Pana Jezusa wypełnią się dosłownie. Bardzo
mocno podkreśl to nasz Pan: "Bo zaprawdę powiadam wam: Dopóki nie
przeminie niebo i ziemia, ani jedna jota, ani jedna kreska nie
przeminie z zakonu, aż wszystko to się stanie" (Mat. 5:18).
"A gdy skończył mówić do uczniów o znakach poprzedzających Jego
przyjście, dodał: "Niebo i ziemia przeminą, ale słowa moje nie przeminą" (Mat. 24:35). Biblia
i historia potwierdza, że słowa podane przez Boga, zapisane przez
proroków wypełniają się w najdrobniejszych szczegółach
7 3 7