Zad.1.
Oznacz literą P-zdania prawdziwe,literą F - zdania fałszywe.
Czynności,które należy wykonać podczas wydobywania osoby poszkodowanej z samochodu,to:
-sprawdzenie dokumentów,ustalenie adresu oraz wieku osoby poszkodowanej
-określenie zamożności osoby poszkodowanej
-usunięcie śladów krwi z karoseli
-wyciągnięcie kluczyków ze stacyjki
-poproszenie dwóch osób o pomoc
-zdiagnozowanie funkcji życiowych poszkodowanego oraz istniejących urazów
-odłączenie pasa bezpieczeństwa
-zastosowanie odpowiedniego chwytu i wyciągnięcie rannego z samochodu
-ułożenie poszkodowanego w bezpiecznym miejscu w pozycji wynikającej z jego stanu
-udzielanie pierwszej pomocy
-ustalenie adresu najbliższego punktu naprawy samochodów.

1

Odpowiedzi

2010-02-28T13:07:42+01:00