Odpowiedzi

2010-02-28T09:34:13+01:00
Do wykresu funkcji f określonej wzorem f(X)=ax+b należą punkty A=(0,3) , B=(-3,-3). Oblicz a i b

xA=0
yA=3

xB=-3
yB=-3

3=0*a+b stąd b=3
-3=-3a+b
-3=-3a+3 /-3
-6=-3a /:(-3)
2=a

f(x)=2x+3
2010-02-28T09:35:51+01:00
Do wzoru y=ax+b za b wstawiasz drugą współrzędną punktu B, czyli -3, za x wstawiasz pierwszą współrzędną punktu A, a za Y drugą współrzędną punktu A.

y=ax+b
3=0*a+(-3)
6=a

a= 6
b=-3