Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-28T09:38:07+01:00
A) 17¾ + 5⅚ = 17 9/12+5 10/12=22 19/12 = 23 7/12
b) 1,5 + 2, 16 =1,50+2,16=3,66
c) 3⅚ - 1½ =3 5/6 - 1 3/6= 2 2/6
d) -2⅓ + 1¾= -2 4/12 + 1 9/12 = 1/12
e) 1⅛ * (-1 4/6)= 9/8 *(-10/6)= -15/8= -1 7/8
f) (-1 5/15) : (-16/25)=(-20/15) * (-25/16) = 25/12= 2 1/12
2010-02-28T09:46:39+01:00
A) 17¾ + 5⅚ =⁷¹/₄+³⁵/₆=⁴²⁶/₂₄+¹⁴⁰/₂₄=⁵⁶⁶/₂₄=23⁷/₁₂
b) 1,5 + 2, 16 =3,66
c) 3⅚ - 1½ =²³/₆ - ³/₂=²³/₆ - ⁹/₆=¹⁴/₆=2⅓
d) -2⅓ + 1¾=-⁷/₃+⁷/₄=-²⁸/₁₂-²¹/₁₂=-⁷/₁₂
e) 1⅛ * (-1 4/6)=⁹/₈×(-¹⁰/₆)=-¹⁵/₈=-1⅞
f) (-1 5/15) : (-16/25)=-²⁰/₁₅*(-²⁵/₁₆)-²⁵/₁₂=2¹/₁₂