Posze o pzetłumaczenie tych 5 zdań.
1.If we protect wildlife, rare plants and animals will survive.
2. On our first day at school our teacher gave us a crops of school rules to learn.
3.People shouldn't drop litter on the streets. They should put if in a bin.
4. The panda is an endangered species.
5. I'm calling about the job resource in yesterday's newspaper.

2

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-10-18T20:12:02+02:00
1. Jeśli ochronimy dziką przyrodę, rzadkie rośliny i zwierzęta przeżyją.
2. W naszym pierwszym dniu w szkole, nasz nauczyciel uczył nas o zasadach w szkole.
3. Ludzie nie powinni zaśmiecać ulic. Powinni wyrzucać je do kosza.
4. Panda jest gatunkiem narażonym na wyginięcie.
5. Dzwonię do ogłoszenia o pomocy z wczorajszej gazety.
2009-10-18T22:09:18+02:00
Pierwszego nie wiem...
2.Na nasz pierwszy dzień w szkole, nasz nauczyciel dał nam uprawy regulaminu szkolnego do nauki.
3.Ludzie nie powinni rzucać śmieci na ulicach. Powinni oni wrzucać je do kosza.
4.Panda jest zagrożonym gatunkiem.
5.Szukałem tematu zasobów pracy we wczorajszej gazecie.

Jakoś tak :]
pozrowionka