Odpowiedzi

2010-02-28T10:01:17+01:00
Wiersz ma charakter intymnego wyznania poety i jest formą listu, który podmiot liryczny pisze do ukochanej. Liryczne "ja" dobrze zna swoją oblubienice, zna jej cierpienia fizyczne i psychiczne. W słowach "wiem, kiedy płaczesz.." łatwo dostrzec smutek podmiotu lirycznego. Osoba mówiąca w wierszu przebywa zdala od swej ojczyzny, rodziny, przyjaciół. Przelewa swój smutek i żal na papier. Adresatką wiersza prawdopodobnie jest jego matka. Poeta wraca wspomnieniami do ojczyzny, przywołuje w pamięci znane mu krajobrazy. Powtarzający się wyraz "wiem", czyli anafora odgrywa dużą rolę pomiedzy światem poety a jego matki. Ostatnia zwrotka wyraża przekonanie, że tych dwoje ludzi nie ma szans się spotkać. Poeta żali się, że ich rozłąka trwać będzie wieczne. Jest pogrążony w melancholii, bólu i żalu. Zauważa jednak, że mimo iż nigdy się nie spotkają, zawsze będą o sobie pamiętać, gdyż pozostały im wspomnienia.
5 4 5