Odpowiedzi

2010-02-28T10:00:29+01:00
)Ile atomów znajduje się w 6 g. węgla

12 g C jest 6,02*10^23 at
6 = 3,01*10^23 at

2)Oblicz jaką liczbę moli stanowi 5,6 dm3 siarkowodoru

22.4=1 mol
5,6=x
x=0,25 mola h2s