1.Gdybym mówił językami ludzi i aniołów , a miłosci bym nie miał , stał bym się jak miedź brzęcząca, jak cymbał brzmiący.

2.Gdybym też miał dar prorokowanie i znał wszystkie tajemnice i posiadał wszelką wiedzę i wszelką wiarę , tak iż bym góry przenosił , a miłosci bym nie miał , byłbym niczym.

3 .I gdybym rozdal na jalmużne cala majętność moją, a ciało wystawil na spalenie,lecz miłoscie bym nie miał, nic bym nie zyskał.

4.Miłość cierpliwa jest, łaskawa jest,miłość nie zazdrosci, nie szuka poklasku, nie unosi sie pychą,nie dopuszcza sie bez wstydu nie szuka swego, nie unosi sie gniewem,nie pamieta złego; nie cieszy sie z niesprawiedliwosci lecz współweseli sie z prawdą.

7.wszystko znosi, wszystkiemu wierzy, we wszystkim pokłada nadzieję ,wszystko przetrzyma.

8.milosc nigdy nie ustaje, (nie jest)jak proroctwa,które sie skończą,albo jak dar języków,który zniknie ,lub jak wiedza, której zabraknie(...)

13.teraz wiec trwają wiara ,nadzieja,miłość, te trzy:z nich najwieksza jest miłość.


napisz o czym jest każdy z tych wersetów

1

Odpowiedzi

2010-02-28T10:11:22+01:00
W pierwszych trzech wersach hymnu św. Paweł pokazuje, że pojęcia wiedza, wiara, dobroczynność, gubią się bo nie maja one celu, który poprzez te przymioty człowiek może osiągnąć. Najważniejsza jest miłość. Czwarty, siódmy i ósmy, te wersy pokazują, że miłość jest najpiękniejszą ze wszystkich dóbr jakie człowiek może spotkam w swoim życiu. Miłość jest niezniszczalna, nigdy nie ustaje, nie jest "na paradę". Ostatni wers pokazuje, że to właśnie miłość jest ważniejsza od wiary i nadziei.