1) Wyjaśnij dlaczego największy obszar w Polsce zajmują gleby brunatne i płowe.
2) Wymień po 3 przykłady czynników naturalnych i antropogenicznych ( związanych z działalnością człowieka ) , wpływających na erozję gleb w Polsce.

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-28T19:20:04+01:00
1. Dlatego, iż ich skała macierzystą jest glina morenowa, związana z umiarkowaną strefą klimatyczną i występującymi na niej lasami iglastymi, liściastymi i mieszanymi.

naturalne: uboga roślinność, kwaśne deszcze, budowa geologiczna terenu, forma ukształtowania terenu

antropogeniczne: nadmierne wycinanie lasów, niewłaściwa melioracja, zanieczyszczenia komunalne i przemysłowe.