Przyporządkuj każdej liczbie naturalnej od 0 do 9 liczbę liter występujących w jej nazwie . Np liczbie 1 (j-e-d-e-n) odpowiada liczba 5 . Przedstaw te funkcję w postaci tabelki . Której liczbie odpowiada najmniejszej wartość ? sporządź wykres tej funkcji

Sporządź tabelkę i narysuj wykres funkcji y=2x -1 , określonej na zbiorze
a){-2,-1,0,1,2}
b) liczba naturalnych jednocyfrowych
c)liczb całkowitych ujemnych większych od -7

5.Funkcja określona jest następująco :
Każdej liczbie naturalnej dwucyfrowej przyporządkowujemy sumę jej cyfr.
a)Jakie wartości przyjmuje ta funkcja dla argumentów x=53,x=6 , x=70
b)Jaką najmniejszą a jaką największą wartość przyjmuje ta funkcja
c) Dla jakich argumentów a jaką największą wartość pzyjmuje ta funkcja
d)Jaką wartość funkcja przyjmuje najczęściej ? ile razy ?

1

Odpowiedzi

2009-10-18T20:25:06+02:00