1. Twórcy oświecenia uważali, że najlepszą metodą poznania świata jest:
a. studiowanie pism starożytnych autorów.
b. oparcie się na prawdach religijnych.
c. używanie rozumu.
2. Kompanie handlowe, które powstawały w 17 wieku :
a. sprowadzały towary z Azji i Ameryk.
b. nie były organizacjami kupieckimi.
c. sprowadzały towary głównie drogą lądową.
3. W 18 wieku dążono do tego, aby :
a. stworzyć dużą liczbę szkół niezależnych od Kościoła.
b. usunąć ze szkół nauki przyrodnicze.
c. zastąpić język polski łaciną.

Zaznaczcie jedną prawdziwą odpowiedź :)

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-28T10:36:23+01:00