Odpowiedzi

2010-02-28T10:38:15+01:00
Czy moglibyśmy zastąpić ropę innymi paliwami kopalnymi, jeśli jej zasoby miałyby się wkrótce skończyć?
Zasoby gazu, relatywnie czystej alternatywy dla ropy są jeszcze mniejsze niż samej ropy, szacuje się też, że szczyt wydobycia gazu będzie miał miejsce dziesięć do kilkunastu lat od momentu osiągnięcia szczytu wydobycia ropy.
A co w węglem i innymi paliwami, które możemy eksploatować, takimi jak ciężkie piaski roponośne lub łupki bitumiczne? Ich zasoby są przecież znacznie większe