Zadanie z matmy
1. Zapisz wyrażenia w najprostszej postaci:
a) 5(x-2) + 6 (x-3)
b) 7(x+6) +8 (x-4)-9 (x+1)
c) 2xy(x-y) -3x(xy+1) +4 y ( xy-1)
d) -2 (x do trzeciej +2x do drugiej-x) -x ( -2x do drugiej +4 +1/2x (6x+8)
2. Oblicz wartość liczbową wyrażenia:
a) 2x-3y dla x= -3 , y= 2
b) 3-6t -8w dla t=1/6, w = 1/8
c) 9k+8l dla k=0 , l=0
d) m+p+mp dla m= 1/2, p=1/3
e) (x+2) (y-3) dla x=8, y=12

1

Odpowiedzi

2010-02-28T11:20:50+01:00
1.
a) 5(x-2) + 6 (x-3)=5x-10+6x-18=11x-28
b) 7(x+6) +8 (x-4)-9 (x+1)= 7x+42+8x-32-9x-9=6x+1
c) 2xy(x-y) -3x(xy+1) +4 y ( xy-1) =2x(do kwadratu)-2xy(do kwadratu)-3x(do kwadratu)y-3x+4y(do kwadratu)x-4y=2x(do kwadratu)+2xy(do kwadratu)-3x(do kwadratu)y-3x-4y
d)-2 (x(do szaścianu) +2x(do kwadratu) -x) -x ( -2x(do kwadratu) +4 +1/2x (6x+8) )=-2x(do szescianu)-4x(do kwadratu)+2x(do szescianu)-4x-3x(do szescianu)-4x(do kwadratu)=-3x(do szescianu)-8x(do kwadratu)-4x

2.
a)2x-3y=2*(-3)-3*2=-6-6=-12
b)3-6t -8w =3-1-1=1
c)9k+8l  =0+0=0
d)m+p+mp =1/2+1/3+1/2*1/3=3/6+2/6+1/6=6/6=1
e)(x+2) (y-3)  =10*9=90