Zad1.paweł stoi na wadze,która wskazuje 51kg.jaka wartość siły cieżkości chłopca?
zad2.Najmniejszy ptak świata koliber ma masę 2g. Jaki jest ciężar kolibra?
zad3.Piłka ma masę 400g.jaki jest ciężar piłki?
zad4.Kubek ma masę 0,25kg.Jaki jest ciężar kubka?(W zadaniach przyjmij wartość g=10m/2s

1

Odpowiedzi

2009-10-18T22:26:55+02:00
1. m = 51kg
g = 10m/s²
F = m × g
F = 51kg×10m/s²
F = 510N

2. m = 2g = 0,02kg
g = 10m/s²
F= m × g
F = 0,02kg × 10m/s²
F = 0,2N

3. m = 400g = 4kg
g = 10m/s²
F = m × g
F = 4kg × 10m/s²
F = 40N

4. m = 0,25kg
g = 10m/s²
F = m × g
F = 0,25kg × 10m/s²
F = 2,5N
2 4 2