Odpowiedzi

2010-02-28T10:58:15+01:00
Podstawowym zadaniem związków zawodowych jest obrona interesów pracowników i działanie na rzecz poprawy ich sytuacji ekonomicznej i społecznej. Związki próbują więc przeciwdziałać zwolnieniom, kontrolują przestrzeganie kodeksu pracy przez pracodawców, zabiegają o wyższe pensje i lepsze warunki pracy dla pracowników. Często prowadzą również działalność samopomocową (np. fundusze strajkowe), edukacyjną (np. kursy przekwalifikowujące) i oświatową (np. kampanie informacyjne o prawach przysługujących pracownikom). Związki zawodowe nie muszą się kierować dobrem firmy w której pracują przez co czasem firma z powodu negatywnych działań może upaść lub ponieść dotkliwe straty zarówno finansowe ale też wizerunkowe. Związki zawodowe powstały w Wielkiej Brytanii w roku 1824.
2 4 2
2010-02-28T11:00:06+01:00
Związki kojarzą się słusznie z walką o podwyżki płac czy strajkami. Organizacje związkowe tworzą pracownicy. Wybierają oni swoich przedstawicieli, którzy mają ich reprezentować przed pracodawcą. Czasem jednak interesy związkowych liderów nie idą w parze z inetersami pracowników.
2010-02-28T11:04:39+01:00
Związek zawodowy jest dobrowolną i samorządną organizacją ludzi pracy, powołaną do reprezentowania i obrony ich praw, interesów zawodowych i socjalnych pracowników. Ustawa określająca zasady funkcjonowania organizacji związkowych dopuszcza możliwość prowadzenia przez nie działalności gospodarczej.