Zredukuj wyrazy podobne:
a)12ax-x+a-10xa
b)10ab+3ab kwadrat+5ab-3ab kwadrat
c)17x+8y-20xy+3x+15x kwadrat y kwadrat-10xykwadrat+x-2y
d)pięć ósmych k do kwadratu - siedem trzecich kl+ jedna czwarta k do kwadratu -pięć szóstych kl
e)8a+17ab+2b kwadrat +13ba-bb+a kwadrat-3 *10ab- b kwadrat-aa-2a*4
f)0,3ab-a kwadrat+2ab-o,7a kwadrat +a kwadrat+ab

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-01T12:56:00+01:00
A)
12ax-x+a-10xa=
2ax-x+a

b)
10ab+3ab²+5ab-3ab²=
15ab

c)
17x+8y-20xy+3x+15x²y²-10xy²+x-2y=
21x+6y-20xy+15x²y²-10xy²

d)
⅝k²-⁷/₃ kl+ ¼k² - ⅚kl=
⅞k²-3⅙kl

e)
8a+17ab+2b² +13ba-bb+a²-3 *10ab- b²-aa-2a*4=
8a+17ab+2b² +13ba-bb+a²-30ab- b²-aa-8a=
b²+a²-bb-aa

f)
0,3ab-a²+2ab-o,7a² +a²+ab =
3,3ab-0,7a²
1 5 1