Odpowiedzi

2010-02-28T11:04:13+01:00
Omdlenie- nagła, krótkotrwała utrata przytomności spowodowana przejściowym niedotlenieniem mózgu. Zwykle na tle zaburzeń krążenia mózgowego. Może się zdarzać też u ludzi zdrowych.
Zawał mózgu-niedokrwienny udar mózgu. Od udaru mózgu spowodowanego zawałem mózgu należy odróżnić dwa inne rodzaje udarów: krwotok śródmózgowy i krwotok podpajęczynówkowy.
2010-02-28T11:11:05+01:00
Omdlenie nagła, krótkotrwała utrata przytomności spowodowana przejściowym niedotlenieniem mózgu. Zwykle na tle zaburzeń krążenia mózgowego. Może się zdarzać też u ludzi zdrowych.

ZAWAŁ MÓZGU - martwica tkanki mózgowej spowodowana niedokrwieniem w następstwie całkowitego lub częściowego zamknięcia światła tętnicy przez zakrzep lub zator.

DEFIBRYLACJA :
1. przerwanie groźnego dla życia migotania przedsionków i komór serca
2. przywrócenie prawidłowej pracy serca
3. zabieg wykonywany za pomocą prądu elektrycznego na sercu

Resuscytacja krążeniowo-oddechowa (RKO) polega na dostarczeniu tlenu do płuc oraz utlenowanej krwi do mózgu i innych narządów, dzięki masażowi pośredniemu serca.

REANIMACJA : zespół zabiegów, których celem jest doprowadzenie nie tylko do przywrócenia krążenia i oddychania
1 5 1
Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-28T12:02:19+01:00
Omdlenie jest to chwilowa, całkowita, lub prawie całkowita, utrata świadomości, wywołana nagłym, przemijającym zmniejszeniem ukrwienia mózgu. Zdarza się zwykle u ludzi zupełnie zdrowych, a najczęstszą przyczyną jest odruch związany z aktywacją tzw. nerwu błędnego.

Zawał mózgu - edokrwienny udar mózgu. Od udaru mózgu spowodowanego zawałem mózgu należy odróżnić dwa inne rodzaje udarów: krwotok śródmózgowy i krwotok podpajęczynówkowy.Defibrylacja, zniesienie migotania komór lub przedsionków serca (migotanie przedsionków). Najczęściej defibrylację rozumie się jako zniesienie migotania komór. Najskuteczniejszym sposobem defibrylacji jest defibrylacja elektryczna za pomocą defibrylatora, z którego prąd przechodzi przez serce.


defibracja termo-mech. metoda rozwłókniania drewna; przeprowadzana po uplastycznieniu, rozdzieleniu lub rozerwaniu tkanki drzewnej, np. zrębków na masę włóknistą (m.in. do wyrobu płyt pilśniowych).

Reanimacja – zespół zabiegów, których celem jest doprowadzenie nie tylko do przywrócenia krążenia i oddychania, ale także do powrotu czynności OUN łącznie z powrotem do świadomości.Resuscytacja krążeniowo-oddechowa (RKO) polega na dostarczeniu tlenu do płuc oraz utlenowanej krwi do mózgu i innych narządów, dzięki masażowi pośredniemu serca.
4 5 4