Uczeń przeczytał książkę mającą 300 stronic w ciągu 3 dni. pierwszego dnia przeczytał 0,25 całej książki i jeszcze 10 stronic.Drugiego dnia przeczytał 2/5 reszty i 10 stronic.Ile stronic przeczytał uczeń każdego dnia?

1

Odpowiedzi

2010-02-28T11:09:56+01:00
300×0,25=75
75+10stron=85

85stron przeczytał pierwszego dnia
300-85=215
215×2/5=86
86+10stron=96

96 stron przeczytał drugiego dnia
300-85-96=119

119 stron przeczytał trzeciego dnia
1 5 1