Prosze o przetłumaczenie tych 5 zdan.
1. In this part of the country most people are farmers and gro9w advetised.
2.Oli is a vey important set.
3. The town council should provide more rubbish bins in the park.
4. Experts believe that air pollution has affected the weather around the wold.
5. Blue whales wiil soon become extinct if we don't stop hunting them.

3

Odpowiedzi

2009-10-18T20:28:49+02:00
1. W tej części kraju większość ludzi jest rolnikami i gro9w advetised.
2.Oli jest vey ważny zbiór.
3. Rada miejska powinna dostarczać więcej pojemników na śmieci w parku.
4. Specjaliści sądzą, że skażenie wpłynęło na pogodę wokół bezleśnego terenu wyżynnego.
5. Płetwale błękitne wiil szybko wygasnąć jeśli nie przestajemy poszukiwać ich.
Najlepsza Odpowiedź!
2009-10-18T20:29:58+02:00
1. w tej części kraju większość ludzi jest rolnikami i gro 9 w advetised. 2.Oli jest vey ważny zbiór. 3. rada miejska powinna dostarczać więcej pojemników na śmieci w parku. 4. specjaliści sądzą, że skażenie wpłynęło na pogodę wokół bezleśnego terenu wyżynnego. 5. płetwale błękitne wiil szybko wygasnąć jeśli nie przestajemy poszukiwać ich.
tam gdzie jest po angielsku prepisany wyraz znaczy ze nie wiedzialm..... sorka
2009-10-18T20:32:44+02:00
1. W tej części kraju większość ludzi to rolnicy, którzy sie rozwijają
2-
3. Rada miasta powinna zapewnić więcej koszów na śmieci w parku.
4. Eksperci uważają, że zanieczyszczenie powietrza ma wpływ pogody na całym świecie
5. ....... wkrótce wyginą, jeśli nie położymy kresu polowania na nie