Równania i nierównosci gimnazjum 1 klasa:
Zad1.Sprawdz które równianie spełnia liczba - 5.
a) 4a + 15 = -5 b) m+5 = -10 c)2x -7 + 4x +3
Zad2.Podaj przykład równania którego rozwiązaniem jest liczba :
a) 2 b) 0 c) -1 d) 10
Zad3.Okresl czy dane rówanie jest równaniem pierwszego stopnia z jedna niewiadoma.Odpowiedz uzasadnij .
a) y= 2x + 5
b) -8= 2x +5
c) n:5 = 20
d) 2y -3=10+5y
e) a+b=c+d
Zad4.Ułóż trzy równowazne danemu.
a) 2x = 6 b) a + 3 = 5 c) 1 - m= 10

2

Odpowiedzi

2010-02-28T11:13:47+01:00
A)

4a +15=-5
4a= -5-15
4a=-20 / 4
a = -5 - ten przykład spełnia równanie

3. Równanie pierwszego stopnia to odp B, C, ponieważ w swoim równaniu mają tylko jedną nie wiadomą

7 2 7
2010-02-28T11:27:59+01:00
Zad.1.Sprawdź które równianie spełnia liczba - 5.
a) 4a + 15 = -5
4 * (-5) + 15 = -5
-20 + 15 = -5
-5 = -5
Liczba -5 spełnia te równanie.

b) m+5 = -10
-5 + 5 = -10
0 = -10
Liczba -5 nie spełnia te równanie.

c)2x -7 + 4x +3
a gdzie jest równa się (=)?
2x - 7 = 4x + 3
2 * (-5) - 7 = 4 * (-5)
-10 - 7 = -20
-17 = -20
Liczba -5 nie spełnia te równanie.

Zad2.Podaj przykład równania którego rozwiązaniem jest liczba :
a) 2
x = -1 + 4 - x + 1

b) 0
x = 9 * 0

c) -1
x + 1 = 0

d) 10
x + 5 = 15

Zad.3.Określ czy dane równie jest równaniem pierwszego stopnia z jedna niewiadoma.Odpowiedz uzasadnij.
a) y = 2x + 5
Nie, bo są dwie niewiadome (x i y).

b) -8 = 2x + 5
Tak, jest tylko jedna niewiadoma (x).

c) n:5 = 20
Tak, jest tylko jedna niewiadoma (n).

d) 2y - 3 = 10 + 5y
Tak, jest tylko jedna niewiadoma (y).

e) a + b = c + d
Nie, bo są cztery niewiadome (a, b, c i d).

Zad.4.Ułóż trzy równoważne danemu.
a) 2x = 6
6y = 18
9z = 27
10a = 30

b) a + 3 = 5
2b = 4
6c = 12
9d = 18

c) 1 - m = 10
n = -9
2y = -18
-5j = 45
13 3 13