Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-28T11:51:15+01:00
Dopiero tu jesteś? ;> ja już daalej :D
a to na 100% db bo robiliśmy na lekcji :) (piszę z zeszytu :D)

z.3
już nie będę przepisywać przykładów tylko to co ma być po =
więc
a) = 6x-1+4x=2x+1
b) = 14x+10-6x-12=8x+22
c) = -16x+2x²-5x²-15x=3x²-31x
d) = 15-10x-12x-18=-22x-3
e) = 2x+5-(3x-12):3= 2x+5-x+4=x+9
f) = (12x+16):4-(10x+15):5= 3x+4-2x-3= x+1
g) = (9-6x):3-(21-14x):7=3-2x-3+2x=0
h) = 4(x-1):2-3*(10x-50):5=(4x-4):2-(30x-150):5=2x-2-6x-30=-4x-28

z.4
a) 2k-1+2k+1=4k
4k:2=2k
b) 2k-3+2k+1+2k+5=6k+3
(6k+3):3=2k+1
c) 2k+1+2k+2+2k+3=6k+6
(6k+6):3=2k+2

z.5
[(x+4)*2-8]*3-2
a to jaką liczbę pomyślała (od końca licząc i zmieniając znaki na przeciwne)

18*2:3+8:2-4=36:3+8:2-4=12+8:2-4=20:2-4=10-4=6
Odp. Ta liczba to 6.

z.6 (też to co po =)
a) = 2x²-10x-3x²+6x+x²-2x=-6x
b) = a²+ab+ac-ab+b²-bc+ac+bc+c²=a²+b²+c²
c) = x³+2x²+x-(-2x³+4x²-3)=x³+2x²+x+2x³-4x²+3=3x³-2x²+x+3
d) = 12b*(b-1):4+14*(b²-2b):21-(b-b²):3=4b²-4²/³b
²/³ to dwie trzecie

z. 7
---

z.8
(też po =)
a)3x²-6x+9-2x²-10x-1=x²-2x+3-2+x²-5x-1=7++8=7*2+8=22
b) a*2a+b-b*a-2ab+a²

z.9
---

uff! ; dd
8 5 8
2010-02-28T13:10:23+01:00
Zadanie 3.
a) 3(2x-1)+4(1-x)=6x-3+4-4x=2x+1
b) 2(7x+5)-6(x-2)=14x+10-6x+12=8x+22
c) -2x(8-x)-5(x²+3x)=-16x-(-2x²)-5x²+15x=-16x+2x²-5x²+15x=-x-3x²
d) 5(3-2x)-(4x+6)×3=(15-10x-4x-6)×3=75-30x-12x-18=-42x+57
e) 2x+5-3x-12/3=2x+5-3x-4=-x+1
f) 12x+16/4-10x+15/5=12x+4-10x-3=2x+7
g) 9-6x/3-21-14x/7=3-6x-3-14x=-20x-6
h) 4(x-1)/2-3×10x-50/5=4x-2-3×(10x-10)=4x-2-30x-30=-26x-32

Zadanie 8.
a) 3(x²-2x+3)-2(x²-5x-1)=
=3x²-6x+9-2x²+10x+2=
=x²+4x+11=
=2²+4×2+11=
=4+8+11=
23
b) a(2ab+b)-b(a-2ab+a²)=
=2a²b+ab-ab+2ab²+a²=
=2a²b+2ab²+a²=
=2×0,1²×(-10)+2×0,1×(-10)²+0,1²=
=2×0,01×(-10)+2×0,1×100+0,01=
=0,02×(-10)+0,2×100,01=
=-0,2+20,002=
=-200+20001=
=19801

Liczę na naj ;**