Odpowiedzi

2010-02-28T17:55:55+01:00
Spalanie zupełne pentenu
C₅H₁₀+7½O₂→5CO₂+5H₂O
Spalanie niezupełne pentenu
C₅H₁₀+5O₂→5CO+5H₂O
C₅H₁₀+2½O₂→5C+5H₂O