Przez prostokątną działkę o wymiarach 200m na 300 m prowadzi ścieżka.Oblicz długość tej sciezki.Wynik podaj z dokładnością do 1 m. O ile dłuższa byłaby ścieżka poprowadzona wzdłuż przekątnej działki.? Daje rysunek. Taki jaki jestw ksaizece.

A odpowiedz musi byc taka:
283 m.

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-28T11:32:45+01:00
Najpierw trzeba obliczyć pole działki a potem podzielić na dwa
P=200x300 [m2]
P=60000m2
60000/2=30000m- scieżka

A żeby obliczyć przekątną działki trzeba skorzystać z twierdzenia pitagorasa czyli a2+b2=c2
300do kwadratu+ 200 do kwadratu= c2
90000m2 + 40000m2=c2
c= pierwiastek z 130000m
c~~360,6
3 2 3