Odpowiedzi

2016-10-31T11:58:57+01:00

Ta odpowiedź została oznaczona jako zweryfikowana

×
Zweryfikowane odpowiedzi zostały sprawdzone przez ekspertów, dlatego mamy pewność, że są prawidłowe i bezbłędne. Od dawna na zadane.pl znajdziesz tysiące poprawnych odpowiedzi, które zostały sprawdzone przez moderatorów (najbardziej zaufanych członków naszej społeczności).
A).0,02·10³ = 0,02 ·1000 =20
b).20⁻¹ ·10² = (1/20)¹ ·100 =1/20·100=5
c).(0,2)⁻¹·10= (2/10)⁻¹ ·10 = (1/5)⁻¹ ·10 = 5¹ ·10 = 5·10=50
d).10² :(0,02)⁻¹ = 100:(2/100)⁻¹ = 100:(1/50)⁻¹ = 100:50¹ = 100:50 = 2
1 5 1