Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-10-18T21:01:01+02:00
Wg pewnej teorii, w wymiarach piramidy zawarto kilkanaście zaawansowanych wzorów matematycznych oraz zapisano wymiary naszej planety np.:

Piramida stoi prawie dokładnie na osi Północ-Południe. Kiedyś stała dokładnie na osi N-S, odchylenie powstało wskutek dryfu kontynentów.

Południk biegnący przez piramidę jest najdłuższym biegnącym przez ląd. Dzieli on jednocześnie morza i kontynenty na dwie równe części.

Kąty piramidy dzielą Deltę Nilu na dwie równe części.

Leży ona w centrum masy lądu stałego Ziemi.

Południk przechodzący przez środek piramidy tworzy z równoleżnikiem przechodzącym przez piramidę Mykerinosa i z linią prostą łączącą te dwa punkty trójkąt pitagorejski.

Stosunek długości i objętości piramidy odpowiada stosunkowi promienia do powierzchni koła.

Wysokość piramidy podniesiona do dziesiątej potęgi jest równa średniej odległości Ziemi od Słońca.

Piramida jest zegarem słonecznym, pokazującym pory i długość roku.

Odległość do bieguna S (Południowego) jest równa odległości do środka Ziemi i odległości od bieguna do środka Ziemi.

Obwód podstawy podzielony przez podwójną wysokość daje liczbę Pi=3,1416.

Piramida od końca lutego do potowy października nie rzuca w południe żadnego cienia.

Masa sarkofagu podniesiona do piętnastej potęgi jest równa masie Ziemi.

Długość boku podstawy wynosi 365,342 łokci egipskich i jest równa liczbie dni roku słonecznego w tropikach.