Bardzo proszę o pomoc z góry dziękuję:) 1. Co to znaczy , że Kościół jest Mistycznym Ciałem Chrystusa ?
2. Jakie zadanie mają ludzie ochrzczeni ?
3. Co to znaczy , że Kościół jest powszechny ?
4. Co oznacza pojęcie " Kościół lokalny " ?
5. W czym przejawia się troska biskupów o wiernych w Kościołach lokalnych ?
6. W czym przejawia się miłośc Boga do człowieka ?
7. Dlaczego Jezus pozostał w Eucharystii pod postaciami chleba i wina ?
8. Czym jest Eucharystia ?
9. Co jet warunkiem godnego uczestnictwa w Eucharystii ?
10. Do czego zobowiązuje udział w Eucharystii ?
11. Jak można okazac miłośc Bogu i bliżniemu ?
12. Czym jest sakrament pokuty ?
13. Jakie są warunki sakramentu pokuty ?
14. Jakie owoce przynosi dobrze przeżyty sakrament pokuty ?
15. Co to jest ekumenizm ?
16. Jakie działania podejmuje ruch ekumeniczny ?
17. Co oznaczają słowa Chrystusa: ,,... aby wszyscy stanowili jedno " ?
18. Jaki nakaz otrzymali od Jezusa Apostołowie ?
19. Kogo dotyczy nakaz misyjny ?
20. W jakich funkcjach Chrystusa mają udział wierni ?
21. Na czym polega udział wiernych w funkcjach : kapłańskiej , prorockiej i królewskiej ?
22. W jaki sposób działa w nas Duch Święty ?
23. Na czym powinna polegac nasza współpraca z łaską Bożą ?
24. Kto przyniósł światu pokój ?
25. Kto wspiera Kościół w dążeniu do życia w pokoju ?
26. Jak możemy wspierac Kościół w trosce o zachowanie pokoju na świecie ?

2

Odpowiedzi

2010-02-28T12:04:33+01:00
Kościół jest Ciałem Chrystusa. Przez Ducha Świętego i Jego działanie w sakramentach, przede wszystkim w Eucharystii, Chrystus, który umarł i zmartwychwstał, tworzy wspólnotę wierzących jako swoje Ciało.


Tylko ttyle wiem ;;d;d;d
3 2 3
Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-28T12:34:58+01:00
2. Ludzie ochrzczeni mają zadanie uczestniczyć we mszy świętej, modlić się i pomagać Kościołowi
3. Powszechność kościoła wyraża się w tym, że pomimo istnienia wielu kosciołow lokalnych, łączy się w jeden , organizm Chrystusa
4. Kościół powszechny tworzą Kościoły lokalne, czyli wspólnoty wierzących, diecezję i parafię.
5.6.7 nie wiem .
8. Eucharystia jest ofiarą dziękczynną składaną ojcu za wszystko czego On dokonał
9. Uczestnictwo w Eucharystii to nasza odpowiedź za miłość Boga
10. Eucharystia zobowiązuje do modlitwy życzliwości i pomocy codziennej.
3 4 3