Odpowiedzi

2010-02-28T11:54:42+01:00
Rycerze zakonni w odróżnieniu od pozostałych zakonników składali cztery śluby. Wspólne dla wszystkich były śluby czystości, ubóstwa, posłuszeństwa. Dla krzyżowców charakterystyczny był czwarty ślub: walki z niewiernymi.

Rycerze zakonni nosili na płaszczach znaki krzyża łacińskiego, a ich ubiór był przystosowany do walki zbrojnej.

Krzyżowcy prowadzili walkę z poganami, ochraniali pielgrzymów, prowadzili szpitale. Pozostali zakonnicy zajmowali się szkolnictwem, przepisywaniem ksiąg, prowadzeniem badań, szpitalnictwem.
17 3 17