Odpowiedzi

2010-02-28T11:47:39+01:00
2/3x- bilet ulgowy
x- bilet normalny

2/3x+x=210
1 2/3x=210/: 1 2/3
x= 126 - cana biletu zwykłego
2/3*126= 84 - cena biletu ulgowego

spr. 84+126=210
Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-28T11:50:08+01:00
X-cena biletu normalnego
y-cena biletu ulgowego

x+y=210
y=⅔x

x+⅔x=210
1⅔x=210/:1⅔
x=²¹⁰/₁ : ⁵/₃
x=²¹⁰/1 * ⅗
x=⁶³⁰/₅
x=126

y=⅔x
y=⅔ * 126
y=⅔ * ¹²⁶/₁
y=²⁵²/₃
y=84
odp.bnilet ulgowy kosztuje 84zł,a normalny 126zł
2010-02-28T11:57:18+01:00
Cena biletu ulgowego stanowi 2/3 ceny biletu normalnego. Suma cen tych biletów jest równa 210 zł. Oblicz, ile kosztuje bilet ulgowy na koncert, a ile normalny.
dane: szukane:
x-bilet normalny ?- cena biletu norm
y+2/3x bilet ulgowy ? - cena biletu ulgowego
210 sume cen biletów

x+y=210
x+(y+2/3x)=210

x=210-y
x+y+2/3x=210

x=210-y
1,66x + y=210

x=210-y
1,66(210-y) + y=210

x=210-y
350-1,66y=210

x=210-y
-1,66y=-140/:1,66

x=210-y
y=84,3

x=210 - 84,3
x=125,7

Cena biletu normalnego wynosiła 125,7zł, a ulgowego 84,3