Odpowiedzi

2010-02-28T12:11:28+01:00
Bizancjum miało lepszą gospodarkę od Cesarstwa Zachodniego. Byli zorganizowani, lepiej zajmowali się swoim państwem. Rozwinęli naukę.
40 4 40
2010-02-28T12:16:44+01:00
Cesarstwo Bizantyjskie miała inne położenie geopolityczne. Wędrówki ludów ominęły te terytoria lub nieznacznie wpływały na życie w Bizancjum. Do umocnienia pozycji Cesarstwa Wschodniorzymskiego przyczynił się cesarz Herakliusz (610-641) który zwycięsko odparł najazdy Awarów, Słowian i Persów.

Dodatkowo silnym atutem była stabilna władza cesarska i dynastyczna. Cesarz posiadał autorytet wśród poddanych, w czasach wczesnochrześcijańskich uznawany za namiestnika Chrystusa na Ziemii. Panował tzw. cezaropapizm, czyli wyższość władzy cesarskiej nad duchową.
Cesarz - basileus, autokrator. Był jedynym źródłem prawa, "równy apostołom".

Bizancjum posiadało potężną armię, która liczyć mogła nawet 100tysięcy żołnierzy, co równało się liczbie mieszkańców Konstantynopola.
29 3 29