Zad. 1
dopisz do podanych nazw miejsc odpowiednie środki transportu i przetłumacz na j.polski .
a) stop -
b) port/harbour-
c) railway station-
d) airport-
e) motorway-
f) platform -
g) petrol station-
h) rank-

zad 2
przetłumacz na j. polski
a) cancelled or delayed
b) package or sightseeing
c) single or return
d) single or double
e) modern of historic
f) travel or information

zad. 3
dopasuj wyrazy tak aby powstały poprawne słowa. włóż jedno zdanie z każdym wyrażeniem. Upewnij się czy dane słowo ma pisownię łączną czy rozdzielną

1. suit a) hiliday
2. train/bus b) book
3. package c) jam
4. guide d)fare
5. traffic e) case
6. sleeping f)site
7.camp g)compartment

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-28T14:48:31+01:00
A) stop - bus
b) port/harbour- ferry
c) railway station- train
d) airport- plane
e) motorway- car
f) platform - tram
g) petrol station- car
h) rank- taxi

a) cancelled or delayed - odwołany czy opóźniony
b) package or sightseeing ... czy zwiedzanie
c) single or return w jedną stronę czy powrotny
d) single or double - pojedyńczy czy podwójny
e) modern of historic - nowoczesny czy historyczny
f) travel or information - podróżować czy informować (?)


1e, 2d, 3 4a, 5c 6g 7f nie wiem jeszcze by pasowało bookcase

reszty nie wiem

6 2 6