Praca i moc prądu .

1. Jaką prace wykonuj w ciągu minuty prąd o natężeniu 0,2 A płynący przez żarówkę latarki , jeżeli napięcie na żarówce jest równe 3,5V?
2. Jaka jest moc żarówki w latarce , jeżeli płynie przez nią prąd o natężeniu 0,2 A , a bateria zasilająca ją wytwarza napięcie 3,5 V ?

1

Odpowiedzi

2010-02-28T11:52:39+01:00
Zad 2
Wzór na moc : P=U x I
I=0,2 A
u= 3,5 V

P=3,5V x 0,2 A
p= o,7 W

Odp : Moc żarówki wynsi 0,7 W