Uzupełnij poniższe równania reakcji:
a) .... HCOOH + .... K --> .... ............. + H₂ (ze strzałką w górę)
b) .... CH₃COOH + Ca(OH)₂ --> ............. + .... .............
c) .... ............ + ............ --> .... (CH₃COO)₂Cu + H₂O
d) ............ + NaOH --> HCOONa + ..........

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-28T11:56:00+01:00
A) 2HCOOH + 2K --> 2HCOOK + H₂ (ze strzałką w górę)
b) 2CH₃COOH + Ca(OH)₂ --> + (CH₃COO)₂Ca + 2H₂O
c) Cu(OH)2 + 2CH3COOH --> (CH₃COO)₂Cu + 2H₂O
d) HCOOH + NaOH --> HCOONa + H2O