Pan Kowalski otrzymuje stałe wynagrodzenie miesięczne oraz dodatkowe wynagrodzenie za nadgodziny. Za każdą godzinę nadliczbową otrzymuje o 50% więcej niż za godzinę etatową. W marcu miał 20nadgodzin i otrzymał 1690zł, a w kwietniu zaś 16nadgodzin i otrzymał 1636zł.
Oblicz:
1)wysokość stałego wynagrodzenia miesięcznego
2) stawkę za godzinę etatową
3) stawkę za godzinę nadliczbową

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-28T12:04:52+01:00
20h-16h=4h
1690zł-1636zł=54zł

3)
czyli za cztery nadgodziny otrzymał 54zł, więc
54zł/4h=13,5zł/h
tyle dostaje za jedną nadgodzinę

2)
Za każdą godzinę nadliczbową otrzymuje o 50% więcej niż za godzinę etatową

więc x+50%x=13,5zł
1,5x=13,5zł
x=9zł

1)aby obliczyć stawkę miesięczną trzeba w dowolnym miesiącu od zarobków odjąć pieniądze zarobione za nadgodziny:
1690zł-20h*13,5zł/h = 1690zł-270zł=1420 zł
4 5 4