Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
  • Użytkownik Zadane
2009-10-18T20:44:51+02:00
Termin sekta oznacza najczęściej podgrupę religijną, różniącą się od innych grup swoistymi praktykami religijnymi oraz swoistym doborem pism kanonicznych. W ujęciu teologicznym dotyczy grupy wyznaniowej, która oddzieliła się od macierzystej organizacji kościelnej dla zaznaczenia swojej odrębności w kwestiach doktryny, liturgii i organizacji wspólnoty religijnej tworząc nową wspólnotę wyznaniową, wysoce ekskluzywną. Najczęściej wśród wyznawców tradycyjnego kościoła termin "sekta" ma znaczenie pejoratywne, choć współczesna teologia i język Kościoła na określenie "odłamu" lub "oderwania" nie używa słowa "sekta", lecz "schizma". W Kodeksie Prawa Kanonicznego (Kan. 751[7]) kościoła katolickiego funkcjonuje terminologia która jest używana w odniesieniu do zagadnienia odstępstwa od jego doktryn i dogmatów:
Herezja - to uporczywe, mimo przyjęcia chrztu, zaprzeczanie jakiejś prawdzie wiary lub powątpiewanie w nią
Apostazja - w obecnych czasach oznacza całkowite porzucenie kościoła katolickiego
Schizma - odmowa uznania zwierzchnictwa Biskupa Rzymskiego lub utrzymywania wspólnoty z członkami Kościoła, uznającymi to zwierzchnictwo

Niekiedy mianem sekty określa się także grupy nie będące wyznaniami w sensie religioznawczym. Mówi się o sektach ekonomicznych, politycznych czy terapeutycznych. Grupy tego rodzaju nazywane mogą być sektami jeżeli cechują się ekskluzywizmem, podobnym do panującego sektach religijnych. Podobne mogą być też metody werbowania, utajniania części informacji o sobie itp. Niektórzy za sektę uznają masonerię [8]. Natomiast za przykład sekty ekonomicznej często uważa się Amway[9].
2009-10-18T20:49:29+02:00
Wyjaśnienie słowa sekta,
nie jest adekwatne do obecnego
znaczenia tego słowa, ponieważ oznacza grupę
wiernych, którzy odeszli od Kościoła. Na kato-
lickich stronach internetowych, szczególnie
atakuje się Świadków Jehowy jako sektę.
W zasadzie wszystkie mniejszości religijne są
przez kler katolicki nazywane sektami.
Ale kij ma dwa końce. Sektą będzie Kościół
Katolicki w otoczeniu Prawosławia, ponieważ
jest tam mniejszością.
Powinniśmy odrzucić pogardliwe słowo sekta
w odniesieniu do mniejszości religijnych.
To nie są sekty.
Musimy znaleźć zasadnicze cechy
określające sektę.
Nietrudno je znaleźć, również na katolickich
stronach internetowych
Wybrałem z tych stron, cechy najbardziej
charakterystyczne:
1. W sektach stosowane są psychotechniki,
zmierzające do zniewolenia, podporządkowania
rygorom sekty, wyzbycia się własnych celów:
rodziny, domu, przyjaciół.
2. Do sekty werbuje się ludzi młodych, bogatych,
wierzących.
3. Pobyt w sekcie zmienia psychikę, eliminuje z
życia rodzinnego, społecznego, publicznego.
4. Sekta dysponuje: majątkiem osobistym, latami
naszego życia, zdolnościami.
5. Sekta wpływają destrukcyjnie na członka z
powodu jego oddzielenia od jego dotychczasowego
środowiska, przyjaciół, znajomych, z tego powodu
nie można odejść z sekty, bo nie ma dokąd.
6. Sekta kontroluje cały twój czas.
7. Sekta wykorzystuje wewnętrzne potrzeby
człowieka jak, potrzeba akceptacji, potrzeba miłości,
autorytetu.
8. W sekcie jest ustalony plan dnia, tygodnia,
miesiąca, na wszystko trzeba uzyskać akceptację
przełożonych.
9. Cechą sekty jest hermetyczność, brak kontaktów
z innymi z poza sekty.
10. Członkowie omamiani są, nadrzędnym celem,
kroczeniem śladami Jezusa, hipnotycznym wprost
kochaniem tego wzorca. całkowitym i bezwzględnym
podporządkowaniem.

1 5 1
2009-10-18T21:01:24+02:00
Rozpowszechnianie coraz to nowych sekt to podstępna metoda działania demona. Diabeł przybiera na sile szczególnie wtedy, gdy widzi swój koniec. Ponadto, zło najlepiej czuje się, gdy jest ogólne zamieszanie. Ludzie, widząc coraz większą różnorodność tzw. „religii”, tracą umiejętność prawidłowej oceny sytuacji i tym bardziej dają się kierować liderom przeróżnych sekt, a wtedy więcej słuchają ludzi niż Boga.
Podstawowa różnica między religią a sektą polega na tym, że religia pochodzi od Boga, natomiast sekta zakładana jest przez człowieka będącego pod działaniem szatana, który manipuluje ludźmi.
Sekta to stowarzyszenie przeciwne Kościołowi i religii. Cechuje się strukturą autonomiczną i piramidalną. Na szczycie stoi przywódca, a poniżej poddani ludzie, ślepo posłuszni i podporządkowani sekcie. Niedopuszczalna jest wewnętrzna krytyka i zakazane jest indywidualne myślenie.