Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-28T12:42:36+01:00
Ich habe in dem Garten mit einer Großmutter gearbeitet - pracowałem w ogródku z babcią .

Gestern habe ich Mittagessen gekocht - Wczoraj ugotowałem obiad

Heute habe ich Cornflakes am Morgen aufgegessen - dzisiaj rano zjadłem płatki kukurydziane

Die zwei Wochen hast du meinen Kugelschreiber genommen - Dwa tygodnie temu wziąłeś mój długopis

Ich habe western früh mit Bruder gelernt - Wczoraj rano uczyłem się z bratem

Mit den Sommerferien beschäftigte ich meinem Tantchen mich mit dem Hund - We wakacje bawiłem sie z psem mojej cioci

Mein Tantchen hat in Warschau eine Wohnung vermieten - MOja ciocia wynajęła mieszkanie w Warszawie

Du hast am viel mal zu dem Korb getroffen - Ty trafiłeś najwęcej razy do kosza


Ich schrieb einen Test aus polnisch - pisałam spr. z polskiego

Ich habe gestern mit Freundin Cola getrunken - wczoraj z przyjaciółką piłem colę .

Gestern habe ich den neu gekauft Computer gekauft - wczoraj kupiłem nowy komputer


Ich habe mit Mutter gesprochen - porozmawiałem z mamą

Mein Freund ist gestern aus den Sommerferien angekommen - Mój kolega przyjechał wczoraj z wakacji

Der Papa ist sehr spät vor Arbeit zurückgekehrt - Tata wrócił z pracy bardzo późno ...

; )
1 4 1