Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-28T12:01:11+01:00
Większość ludzi uważa,że dzisieJsza młodzież Jest zupełnie w porządku. Ja postaram się udowodnić,że tak nie Jest. Teraz przytoCzę kilka przykładów.
ZaCznę od teGo,że niektórzy nastolatkowie są aGresywni wobec nieznaJomyCh osób. Po druGie : większość młodzieży bierze używki takie Jak : narkotyki,sterydy,papierosy,alkohol itp. itd. Po trzeCie : nie okazuJą chęCi do nauki. Po nad to, młodzież zaChowuJe się bardzo źle, ponieważ wstrzynaJą bóJki,kradną,obrażaJą innyCh,wyzywaJą,oraz szantażuJą co oznaCza pierwszy krok do pozbawienia wolności. KoleJna sprawa to taka,iż młodzi ludzie bawią się uCzuCiami,np. chłopak chCe wykorzystać seksualnie dziewCzynę,którą tak naprawde nie koCha,ani też nie szanuJe.
PodsumuJąC arGumenty moGę z Całą pewnośCią powiedzieć,że dzisieJsza młodzież nie Jest zupełnie w porządku,Chociaż są wyJątki.
3 2 3