Witam, mam problem z dwoma zadaniami ze sprawdzianu z funkcji liniowej, prosił bym o obliczenie i wyjaśnienie o co w tych zadaniach chodzi.

Zad 1
Na podstawie interpretacji geometrycznej rozwiązania układu równań. Określ rodzaj podanego układu.
{x + y = -2
{2x - 4y = 4

zad 2
Napisz równanie prostych przechodzących przez punkt A(5,1/2) i punkt przeciecia sie prostych y=-4x+5 oraz y=8x-3.
Narysuj podane proste w układzie współrzędnym nie wykonując tabelki ale obliczając miejsca zerowe funkcji korzystajac z definicji y=ax+b.

W tym zadaniu wiedziałem tylko że po y wstawiamy 0 a jak narysować i co to jest ten punk A nie mam pojęcia.
Proszę o pomoc bo będe miał to na poprawie.

1

Odpowiedzi

2010-02-28T12:06:45+01:00
X+y=-2/(-2)
2x-4y=4
-2x-2y=4
2x-4y=4
-6y=8/:(-6)
y= -8/6

2x-4y=4
2x-4(-8/6)=4
2x= 16/3/:2
x=5 1/3 :2
x=2,65